TRIK = třídění korespondence

Funkce TRIKu

  • zaeviduje
  • třídí
  • vyhledává
  • čísluje
  • chrání přílohy

TRIK zaeviduje

Trik zaeviduje jakýkoli došlý nebo odeslaný email včetně příloh

Trik třídí

Trik třídí korespondenci dle zakázek, fází zakázek a druhu záznamu –
korespondence, podklady, zápisy, předáváky, ....

TRIK vyhledává

Trik vyhledává v seznamu záznamů podle rozmanitých kritérií. Trik vyhledává pomocí rozšířeného filtru (více parametrů a jejich kombinace)

TRIK čísluje

Trik automaticky čísluje záznamy

TRIK chrání

Trik chrání přílohy a všechna data proti úpravám, ale umožňuje s nimi přímo pracovat

TRIK eviduje

Trik eviduje datové soubory, přílohy, obrazy datových nosičů, papírové dokumenty

TRIK umožňuje nastavení práv k přístupu

TRIK je plně integrovaný do MS Outlook